2015.06.15 – Інформаційний огляд від Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»

26 травня 2015 року Президент України Петро Порошенко затвердив Стратегію національної безпеки України (Указ № 287/2015). В стратегії окреслюються актуальні загрози національній безпеці України та основні напрями державної політики національної безпеки України. Стратегія приділяє увагу й екологічним проблемам та шляхам їх вирішення. Так, серед пріоритетів забезпечення екологічної безпеки вказується на: збереженні природних екосистем, підтримці їх цілісності та функцій життєзабезпечення; створенні ефективної системи моніторингу довкілля; ресурсозбереженні, забезпеченні збалансованого природокористування; зниженні рівня забруднення довкілля, забезпеченні контролю джерел забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, зниженні рівня забруднення та відтворенні родючості ґрунтів; очистці територій від промислових і побутових відходів тощо (25-31.05.2015.pdf) (01-07.06.2015.pdf).

Крім того, Мінприроди Україниоприлюднило низку проектів законодавчих актів:

- 9 червня 2015 року проект Постанови КМУ «Про Державне агентство заповідної справи України», яким пропонується створити його як окремий центральний орган виконавчої влади, діяльність котрого спрямовується і координується урядом через Міністра екології та природних ресурсів;
- 10 червня 2015 року проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом».

В інформаційному огляді від РАЦ «Суспільство і довкілля» наведено інформацію про міжнародні заходи в галузі охорони довкілля (08-14.06.2015.pdf).

Джерело інформації: http://www.dae.org.ua/ua/our-topics/public-participation/62-2011-07-27-08-41-17.html

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!