Запровадження у сільгоспвиробництво новітніх перспективних херсонських сортів люцерни для біологічного землеробства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01/11 
start stop bwd fwd

1. Характеристика інноваційної продукції
Інноваційною продукцією проекту є херсонські сорти люцерни з потужною кореневою системою стержнево-розвиненого типу, підвищеною азотфіксуючою здатністю, адаптовані до природних ґрунтово-кліматичних і агроекологічних умов і захищені патентами на сорти, мають свідоцтво про реєстрацію №03042 («Унітро»): №03044 («Веселка»); №05260 («Серафіма»);  патент №08364 («Зоряна»).

Інноваційна пропозиція націлена на рішення питань біологічного землеробства за рахунок розповсюдження херсонських сортів люцерни, які дають можливість покращити фізико-хімічні властивості ґрунту, підвищити його родючість, урожайність сільськогосподарських культур без внесення  мінеральних добрив або з мінімальними нормами добрив та отримати екологічно чисту харчову продукцію.
В результаті інтенсивного землеробства відбулось зниження рівня гуміфікаційних процесів, яке спричинило розвиток глобальної деградації гумусу і родючості ґрунтів. При обмеженому внесенні в ґрунт  мінеральних, та, особливо, органічних добрив, підтримання бездефіцитного балансу гумусу можливо лише за умов застосування інших джерел. Як один із шляхів призупинення негативних процесів у ґрунті та підвищення його родючості  можна розглядати  поширення посівів люцерни.
Вирощування люцерни протягом 2-3-х років дозволяє збільшити кількість гумусу у ґрунті на 0,3-0,5%, або на 7,5-12,0 т/га, кореневих залишків 12-16 т/га, як важливого джерела для гумусоутворюючих процесів.
Сорти люцерни селекції Інституту зрошуваного землеробства «Унітро», «Веселка», «Серафіма», «Зоряна» занесені у Реєстр сортів рослин України. Ці сорти мають потужну кореневу систему стрижнево-розгалуженого типу, підвищений рівень азотфіксації; здатні накопичувати в ґрунті 2,41-2,55 ц/га біологічного азоту, відрізняються високою кормовою (75-125 ц/га сіна) та насіннєвою (2,5-6,0 ц/га) продуктивністю.
Херсонські сорти люцерни здатні:

  • завдяки потужній кореневій системі стрижнево-розвиненого типу сприяти поліпшенню фізико-хімічних властивостей ґрунту та його родючості;
  • накопичувати в ґрунті 2,41-2,55 ц/га біологічного азоту, завдяки підвищеній біологічній азотфіксації, що рівноцінно внесенню 6-7 ц аміачної селітри;  
  • вони кращі попередники в сівозміні для отримання екологічно безпечної продукції наступних після люцерни сільськогосподарських культур, які можливо отримати лише за рахунок біологічного азоту, без внесення мінеральних добрив.

Херсонські сорти люцерни мають суттєві конкурентні переваги перед аналогами (табл. 1), та вперше в Україні запропоновані  для біологічного землеробства.
Таблиця 1


Техніко-економічні показники

Найменування аналогів інноваційного продукту

Найменування інноваційного продукту – сорти «Зоряна», «Унітро», «Веселка», «Серафіма»

«Нітро» (США) – люцерна однорічна

«Надєжда»
(районований сорт)

Урожай насіння, ц/га

-

3,6

4-6

Урожай сіна, ц/га

-

75.0

85-125

Накопичення біологічного азоту, ц/га

1,4

1,90

2,41-2,55


2. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності.
Інноваційний проект відповідає Закону України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» №3715-VI від 08.09.2011 р., Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» №143-V від 14.09.2006 р. та Указу УААН №79 від 12.08.2008р. «Екологічно чисті харчові продукти  та продукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур».

3. Оцінка ринків збуту.

Вперше в Україні створені сорти люцерни з потужною кореневою системою стрижнево-розгалуженого типу, підвищеним рівнем азотфіксації, здатністю накопичувати в ґрунті 2,41-2,55 ц/га біологічного азоту і високою кормовою (75-125 ц/га сіна) та насіннєвою (2,5-6,0 ц/га) продуктивністю.
У країнах ближнього зарубіжжя подібна селекційна робота не проводилась, але деградація гумусу та зниження родючості ґрунтів – це загальна проблема світового землеробства. Тому «Херсонські сорти люцерни», як кращі попередники для всіх сільськогосподарських культур можуть успішно конкурувати на ринку  України, Росії, Білорусі, Узбекистану (у господарствах усіх форм власності).

4. Форма реалізації інноваційної продукції.

При реалізації насіннєвих ресурсів передбачається надання на договірних засадах (ліцензійні договори) науково-методичного та експертно-консультативного забезпечення та супроводу технології  виробничих процесів провідними вченими Інституту зрошувального землеробства НААН України.

5. Фінансово-економічні показники:

Прогнозування фінансових результатів для площі посівів 400 га (таб.2).  

Таблиця 2

Рік використання насіння нових сортів люцерни у сільгоспвиробництві

Витрати на виробництво, тис. грн

Дохід від реалізації продукції (насіння) без НДС, тис. грн

Роялті, тис. грн

Дохід,

тис. грн

Перший

2565

3060

135

360

Другий

2385

5400

270

2745

Третій

2340

4000

200

1460

Вартість біологічного азоту за перерахунком на аміачну селітру, тис. грн.

 

 

891

Загальний обсяг виробництва насіння еліти складатиме (у середньому) 97,5 т на рік загальною вартістю насіннєвого матеріалу 4,88 млн. грн.
Наступні сільськогосподарські культури після люцерни у сівозміні вирощувати за рахунок накопиченого у ґрунті біологічного азоту 2,41-2,55 ц на 1 га, що дорівнює внесенню 6 ц аміачної селітри.
Вартість 1 тони аміачної селітри – 3300 грн.
Вартість біологічного азоту – 891тис. грн.

 Загальна вартість проекту7,8 млн. грн

створення зон гарантованого виробництва насіння сортів люцерни з підвищеною азотфіксуючою та адаптаційною здатністю з метою забезпечення товаровиробників якісним насінням в т.ч. по роках: перший – 2,57; другий – 2,39; третій – 2,34 млн. грн.;
просування інноваційної продукції на ринки (PR-акції, рекламні кампанії тощо) – 0,5 млн. грн.

Джерела фінансування проекту: кошти інвесторів.

6. Ефективність проекту полягає в:

  • отриманні доходу від реалізації насіннєвого матеріалу.
  • заощадженні коштів на придбання мінеральних добрив для наступної культури після люцерни, у сівозміні;
  • підвищенні родючості ґрунту, поліпшенні його фізико-хімічних властивостей.

7.  Ступінь екологічної безпеки під час виконання пропозиції
Негативних екологічних наслідків та заходів із їх усунення пропозицією не передбачено у зв’язку з цілковитою  екологічною безпекою.

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!