Організація виробництва насіння новітніх херсонських гібридів кукурудзи для зрошуваного землеробства.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
01/14 
start stop bwd fwd

Ініціатор інноваційного проекту: Інститут зрошуваного землеробства НААН (ІЗЗ НААН)

 1.   Характеристика інноваційної продукції

Інноваційною продукцією є «Херсонські гібриди кукурудзи» для зони зрошуваного землеробства з підвищеною продуктивністю, адаптовані до природних ґрунтово-кліматичних і агроекологічних умов і захищені патентами на сорти, технології вирощування, мають свідоцтво про реєстрацію № 130297 (Асканія), № 08644    (Азов) (патент №07131), № 08645 (Тендра) (патент №08190), №  05435  (Сиваш).

Перевагами цієї продукції є:

-          специфічна адаптивність до ґрунтово-екологічного потенціалу регіону при зрошенні. Ефективно використовують поливну воду та мінеральні добрива;

-  завдяки підвищеній стійкості проти основних хвороб і шкідників, мають менше пестицидне навантаження у технології їх вирощування, та, цим самим, менший негативний вплив на екологічний стан навколишнього середовища;

-  підвищений генетичний потенціал продуктивності гібридів кукурудзи, які здатні забезпечувати високий врожай зерна і рівень рентабельності виробництва;

-  дають поживну побічну продукцію у вигляді грубих кормів для тваринництва;

-  зерно їх можна використовувати як важливий компонент для виробництва  біоетанолу.

Інноваційна продукція захищена авторським свідоцтвами і патентами на сорти та технології вирощування.

Гібрид кукурудзи «Асканія»

Біологічна характеристика.  Середньостиглий (ФАО 320).

Дозріває на зерно в зоні Південного степу за 105-112 днів.

Рослина середньоросла (235-255 см).

Качан формується на висоті 85-100 см, середніх розмірів: довжина – 18-20 см; діаметр – 4,0-4,3 см.

Число зерен у ряді 42-48, число рядів зерен 16-18. Зерно зубовидне, середніх розмірів.

Стійкий до вилягання, пухирчастої та летючої сажок, кукурудзяного метелика. Високотехнологічний в умовах зрошення, економно витрачає поливну воду та мінеральні добрива.

Насінництво ведеться на стерильній основі М-типу.

Урожайні дані: потенціал врожайності – 11,5-13,5 т/га.

Гібрид занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2013 року.

Гібрид кукурудзи «Азов»

Біологічна характеристика.Гібрид середньостиглий  (ФАО 380).

У Південному степу дозріває на зерно за 110-115 днів.

Рослина середньоросла (215-225 см).

Качан формується на висоті 90-110 см, великих розмірів –  19-24 см у довжину та 4,7-5,2 см у діаметрі.

Число зерен у ряді 38-48, число рядів зерен 16-20. Зерно зубовидне, велике. Схильний до утворення другого качана.

Стійкість до вилягання, пухирчастої та летючої сажок – висока.

Висока технологічність в умовах зрошення, холодостійкість хороша.

Урожайні дані: врожайність зерна 12-14 т/га, насіння – 2,8-3,2 т/га.

Гібрид занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2007 року.

Гібрид кукурудзи  «Тендра»

Біологічна характеристика.Гібрид ранньостиглий (ФАО 190).

Має стійкість до вилягання вище середньої, стійкий до загущення.

Оптимальна густота стояння в зрошуваних умовах 85-90 тис/га. Середньостійкий до збудників пухирчастої та летючої сажок, кукурудзяного метелика.

Економно витрачає вологу в період вегетації для формування високого врожаю. Призначений для вирощування на зерно і силос в зрошуваних умовах і без поливу.

Урожайні дані: урожайний потенціал 10-12 т/га.

Гібрид занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2007 року.

Гібрид кукурудзи «Сиваш»

Біологічна характеристика.Гібрид середньоранній (ФАО 280).

Визріває за 105-110 днів.

Середньорослий(225-235 см).

Качан невеликий (маса 180-200 г), завдовжки 19-21 см, діаметром – 4,2-4,5 см, кількість рядів зерен сягає 16-18. Вихід зерна 83-85%. Зерно жовте зубоподібне. Стрижень червоний.

Характерними особливостями гібриду є низька збиральна вологість зерна, що дозволяє проводити механізований обмолот при збиранні без досушування зерна, висока стійкість до вилягання, пухирчастої сажки, фузаріозу, кукурудзяного метелика, посухостійкість, жаростійкість, економна витрата поливної води в умовах зрошення.

Урожайні дані: урожайність насіння становить 2,3-2,8 т/га. Потенційна врожайність зерна – 11-12,5 т/га.

Гібрид занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2005 року.

Конкурентні переваги насіннєвого матеріалу
гібридів кукурудзи Інституту зрошуваного землеробства

 

 

Техніко-економічні показники (найменування одиниці виміру)

Найменування аналогів інноваційного продукту

Інноваційна продукція

 

«Сімба», «Фалькон», «Люціус», «Пако»
(Сингента)

«Квітневий», «Оржиця», «Красилів», «Солонянський»
(Інститут зернового господарства)

 

гібриди «Асканія», «Азов», «Тендра», «Сиваш»

Урожай: насіння, т/га

2,2-2,9

2,1-2,8

2,3-3,5

Економія поливної води, м3/га

-

300-400

600-800

Стійкість до фітопатогенів та шкідників

середня

середня

висока

2. Опис інноваційного проекту.

Проект сприяє створенню умов для широкого впровадження зрошуваного землеробства, основними питаннями якого є збереження та ефективне використання поливної води та технологічних прийомів інтенсивного рослинництва в умовах зрошення. Це питання особливо актуальне у зв’язку із зростанням ціни на зрошувану воду, підвищення вартості мінеральних добрив та забрудненням довкілля в результаті їх виробництва і застосування.
Гібриди кукурудзи Інституту зрошуваного землеробства мають комплекс господарсько-цінних ознак, здатні формувати високі врожаї при зрошенні        (11-14 т/га зерна,  2,3-3 т/га насіння), при цьому економно використовувати зрошувану воду, мінеральні макро- і мікродобрива; мають високу стійкість проти основних хвороб і шкідників, що закладено в їх генетичному потенціалі.
Інноваційна пропозиція націлена на вирішення питань ефективності використання зрошуваних екосистем за рахунок розповсюдження новітніх «Херсонських гібридів кукурудзи», які дають можливість покращити екологічний стан зрошуваних земель, підвищити урожайність зерна кукурудзи і валовий збір, збалансувати кормову базу галузі тваринництва.
Запровадження проекту сприятиме вирішенню проблем галузевого характеру і зміцненню зв’язків між наукою і виробництвом, оскільки  вироблене в достатній кількості високоякісне насіння гібридів кукурудзи, створених науковцями ІЗЗ НААН, дає можливість забезпечити даною продукцією  господарства усіх форм власності.
Область застосування інноваційної продукції – сільське господарство.

3. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності

Інноваційний проект гармонічно вписується в освоєння пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні та відповідає Закону України      «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» №3715-VІ від 08.09.2011 р., Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» №143 V від 14.09.2006 р. та Указу УААН №79 від 12.08.2008 р. «Екологічно чисті харчові продукти та продукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур».

4. Основні виробничі показники за період реалізації проекту:

Площа посіву кукурудзи – 400 га – розсадники розмноження та гібридизації.
Вартість насіння кукурудзи:

 • вихід з 1 га – 2,3 т;
 • вартість 1 т насіння кукурудзи – 16 тис. грн.;
 • вартість насіння щорічно: 2,3 т/га*400 га * 16 тис грн/т = 14720 тис. грн.;
 • вартість насіння за 3 роки: 14720 тис грн./рік * 3 роки = 44160 тис. грн.
 • вартість побічної продукції (грубий корм):
 • вихід з 1 га – 10 т;
 • вартість 1 т грубого корму – 400 грн.;
 • вартість побічної продукції щорічно: 10т/га * 400грн/т * 400га = 1600 тис. грн.;
 • вартість побічної продукції  за 3 роки: 1600 тис. грн./рік * 3роки = 4800 тис. грн.

Загальна вартість продукції з посіву кукурудзи 400га за 3 роки складає:
вартість насіння кукурудзи за 3 роки + вартість побічної продукції за 3 роки -
 - 44160 тис. грн. + 4800 тис. грн. =  48960 тис. грн.

Термін реалізації проекту:
Початок 2014 р.
Завершення 2016 р.
Термін окупності проекту (в роках) 3 роки

5. Оцінка ринків збуту та стратегія

Відповідно до Програми «Зерно України - 2015» в 2014-2015 рр. посівна площа кукурудзи в Україні повинна становити 4,5-5,0 млн. га, для чого необхідно виробляти 120-150 тис. т насіння гібридів кукурудзи.
Площа посіву кукурудзи в степовому регіоні в 2013 році становить        1331 тис. га, з яких на зрошенні – 96,7 тис. га.
Для забезпечення посівів кукурудзи гібридним насінням на зрошуваних землях необхідно щорічно виробляти 3-3,5 тис. т насіння.
Зважаючи на розширення посівних площ кукурудзи на зрошуваних землях, планується вирощене насіння вітчизняних гібридів в кількості 920 т продавати товаровиробникам усіх форм власності в степовому регіоні України (Херсонська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області).

6. Фінансово-економічні показники:

Загальна вартість проекту –  42802,6 тис. грн.
Вартість виробництва інноваційної продукції – 40354,6 грн.
Загальна сплата за інноваційний продукт (5% від загальної суми продажу інноваційного продукту) –  2448 тис. грн.

7.Джерела фінансування проекту:

 • бюджетні кошти (380 тис. грн./рік надходження з бюджету на фінансування Державної програми 11 ПНД «Зернові культури») за 3 роки – 1140 тис. грн.
 • кошти інвестора – 41662,6 тис. грн.

8. Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у сфері інноваційної діяльності

5 наукових співробітника, 3 лаборанти.

9. Оцінка ефективності проекту:

Економічний ефект:
термін окупності проекту – 3,0 роки,
рентабельність 24,8%
Соціальний ефект:
кількість задіяних робочих місць – 54,
у т.ч. буде створено додатково – 46.
Інші види ефектів:
реалізація інноваційної пропозиції передбачає отримання ефекту від зменшення пестицидного навантаження на екологічний стан навколишнього середовища, економію водних природних ресурсів.

Термін реалізації проекту – 3 роки.
Витрати на виробництво – 39214,6 тис. грн.,
Термін окупності проекту –  3,0 роки.
Податок на прибуток за 3 роки (19% від загального прибутку 48960 тис. грн.) – 9302,4 тис грн.
Відрахування в пенсійний фонд на заробітну плату за 3 роки (36% від фонду заробітної плати 4190,4 тис. грн.) – 1508,5 тис. грн.
Соціальний ефект – кількість задіяних у проекті робочих місць – 54, в т.ч. створених додатково – 46.
Стан виконання робіт та план на момент розробки інноваційної пропозиції завершено на 100%.

Згідно з даною пропозицією передбачаються витрати на освоєння та використання інноваційного продукту (виробництво насіннєвого матеріалу в ланках первинного насінництва, послуг щодо їх виробництва та реалізації).
Для реалізації плану пропозиції буде залучено кваліфікований персонал.

Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платні (в тис. грн.)

 

№ п/п

 

Найменування категорій

Рік

2014

20..

n

потреба, осіб

середня заробітна плата, тис грн.

витрати на заробітну плату, тис грн.

нарахування на заробітну плату,
тис грн.

 

 

 

1

Робітники основного виробництва

 

23

 

2,5

 

690

 

248,4

 

 

 

2

Робітники допоміжного виробництва

 

31

 

1,9

 

706,8

 

254,5

 

 

 

 

Разом

54

 

1396,8

502,9

 

 

 

Протягом наступних 2015-2016 рр. розрахунок заробітної плати буде проводитися з урахуванням рівня інфляції.

Площі землекористування знаходитимуться  у Каховському районі Херсонської області на зрошуваних землях ДПДГ «Асканійське». Сплата за орендовані території буде здійснюватися згідно з Законом України «Про оренду землі» і становитиме за площу 400 га на 3 роки 720 тис. грн.

Постачання матеріалів, устаткування та іншого допоміжного обладнання проводитиметься по імпорту для виконання проекту і організації виробництва з розрахунком їх потреби.
В структуру витрат будуть входити: паливо-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, витрати на зрошення, ремонтні витрати.

Витрати на вирощування насіння гібридів кукурудзи на площі 400 га  за 3 роки виробництваз/п

Статті витрат

Витрати, тис грн.

На 1 га

На 400 га

1

ПММ

1,96

784,0

2

Засоби захисту рослин

1,62

648,0

3
4

Насіння батьківських і
материнських форм

1,63

652

5

Добрива

6,01

2404,0

6

Витрати на зрошення

4,82

1928,0

7

Ремонтні витрати

1,07

428,0

8

Всього

17,11

6844

У зв’язку з вірогідністю подальшого підвищенням цін на паливо-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, добрива, поливну воду, ремонтні матеріали, заробітну плату заплановано акумулювання коштів до резервного фонду у розмірі 137,5 тис. грн.

10. Технічне забезпечення виробництва.

Для реалізації інноваційної пропозиції потрібно забезпечити виробництво необхідною спеціалізованою технікою, сільськогосподарськими знаряддями та побудувати насіннєвий завод.

Перелік та вартість основної спеціалізованої техніки та сільськогосподарських знарядь


Найменування та марка техніки

Необхідна кількість агрегатів, шт.

Ціна агрегату станом на 15.02.2013, тис грн.

Загальна вартість,
тис грн.

Трактор ХТЗ-17221-21

2

543,6

1087,2

Трактор МТЗ-82

4

201,2

804,8

Плуг ПНЛ-8-40

2

45,3

90,6

Культиватор КШУ-8,5

2

91,1

182,2

Дискова борона АГН-4,2

2

68,4

136,8

Сівалка УПС-8

3

125,5

376,5

Просапний культиватор КРН-5,6

3

18,7

56,1

Котки ККШ-10М

1

47,9

47,9

Зубові борони БЗП-15,2

2

75,0

150,0

Розкидач добрив
МВД-1000

2

15,4

30,8

Дощувальна машина ДМУ «Фрегат»

5

968,5

4842,5

Обприскувач ОП-3000

1

337,6

337,6

Протруювач насіння ПНШ-3 «Фермер»

1

33,4

33,4

Комбайн КСКУ-6

3

422,7

1268,1

Причеп 2ПТС-8

3

65,9

263,6

Автомобіль ГАЗ-53

1

104,6

104,6

Електрокара

1

71,4

71,4

Агрегат для перевозки води бочка АПВ-6

1

76,2

76,2

Будівля насіннєвого заводу з обладнанням

1

7619

7619,0

Всього витрати

 

 

17579,3

11. Організація реклами.

Для широкого залучення потенційних покупців інноваційної продукції передбачається участь у виставках, ярмарках, конференціях, проведення демонстраційних дослідів на базах господарств Південного регіону, а також публікації у спеціалізованих масових виданнях та через мережу Інтернет.
На всі ці заходи планується витратити 72,5 тис. грн. за 3 роки.

12. Перспективи удосконалення продукції.

Проект передбачає подальше удосконалення споживчих властивостей запропонованого продукту шляхом збереження властивостей та ознак, характерних для даних гібридів, а саме: підвищений рівень продуктивності і показників якості зерна, економне використання енергоносіїв, генетична стійкість проти впливу негативних факторів, а також покращення показників якості гібридного насіннєвого матеріалу в процесі вирощування його в первинних ланках насінництва.
Для розширення виробництва насіння гібридів кукурудзи можуть бути залучені дослідні господарства Півдня України, які підпорядковані Інституту зрошуваного землеробства НААН.

Загальні витрати на реалізацію інноваційного  проекту за 3 рокиз/п

Структура витрат

Витрати,
тис. грн.

1

Технічне забезпечення і будівництво насіннєвого заводу

17579,3

2

Витрати на вирощування

6844,0

3

Оренда земельних ділянок

720,0

4

Заробітна плата працівників

4190,4

5

Резервний фонд

137,5

6

Відрахування в пенсійний фонд

1508,5

7

Податок на прибуток

9302,4

8

Загальна сплата за інноваційний продукт

2448,0

9

Організація рекламної кампанії

72,5

10

ВСЬОГО:

42802,6

11

Наявні кошти з держбюджету

1140

13. Сервіс і гарантії.  

Ініціатор проекту (ІЗЗ) гарантує наукове супроводження після реалізації продукту шляхом підписання договорів НТП та ліцензійних договорів. Якість продукту, що реалізується, буде підкріплена відповідними документами (атестат на насіння, сертифікати, акти апробації, посвідчення кондиційності насіння).

Прогнозні фінансові результати виробництва (за 3 роки)


№ п/п

Показники

Всього, тис. грн.

1

Виручка від реалізації

48960

1.1

Вартість побічної продукції

4800

1.2

Вартість насіння

44160

2

Витати на виробництво

39214,6

3

Прибуток

9745,4

4

Рентабельність, %

24,8

5

Плата за інноваційний продукт

2248

6

Прибуток виробника

7497,4

Детальний фінансовий план проекту має розроблятися за наявності інвестора з врахуванням усіх ризиків та кон’юнктури ринку, яка складається на момент залучення інвестицій.

Технологічна ефективність проекту забезпечує: підвищення врожайності, економію витрат на енергоносії та водні ресурси; заощадження коштів на оплаті за поливну воду, придбанні мінеральних  добрив та засобів захисту рослин.
Ефективність виробництва інноваційної продукції буде отримана за рахунок розширення площ посівів гібридів кукурудзи Інституту зрошуваного землеробства.
Економічна доцільність реалізації проекту полягає в підвищенні продуктивності зрошуваних земель, захисту навколишнього середовища, економній витраті енергоносіїв на вирощування максимального високоякісного врожаю зерна і отримання додатково грубого корму для галузі тваринництва.

14. Аналіз потенційних ризиків.

В насінництві кукурудзи основними видами ризиків є:

 • несприятливі погодні умови;
 • генетична невідповідність батьківських форм;
 • різного виду мутації;
 • недотримання сортової агротехніки;
 • несвоєчасне виконання робіт на насіннєвих посівах.

Всі вище перераховані ризики можуть негативно вплинути на виконання та реалізацію пропозиції. Тому, основними  заходами, які дозволяють зовсім позбутися, або значно зменшити негативний вплив кожного фактору ризику на кінцеві наслідки впровадження проекту, вважаємо: своєчасність виконання робіт; чітке дотримання технології вирощування, сортової агротехніки, просторової ізоляції насінницьких посівів; проведення апробації посівів; постійний моніторинг ринку.

15. Загальні висновки

Інноваційна пропозиція є перспективною і ефективною. Проект окупається за 3 роки виробництва. Гібриди кукурудзи, які занесені в Реєстр сортів рослин України («Асканія», «Азов», «Тендра», «Сиваш»), передбачають високу продуктивність в умовах зрошуваного землеробства, економне ефективне використання енергоресурсів, сприяють поліпшенню екологічного стану навколишнього середовища.
Проект є екологічно безпечним, веде до значного підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва і насінництва в цілому. Сприятиме захисту та зміцненню позицій вітчизняного товаровиробника на насіннєвому ринку, що приведе в кінцевому результаті до збільшення відрахувань до бюджету та зміцненню матеріально-технічної бази українського товаровиробника.
Наведені розрахункові дані є орієнтованими і можуть бути відкоригованими при кінцевому погодженні з інвесторами.

Керівник та виконавці пропозиції


1

Лавриненко Юрій Олександрович, завідувач відділу селекції, доктор с.-г. наук, професор

2

Марченко Тетяна Юріївна, старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук

3

Гож Олександр Анатолійович, науковий співробітник

4

Глушко Тетяна Вікторівна, науковий співробітник

5

Нужна Марія Володимирівна, науковий співробітник

6

Ткач Наталія Василівна, ст. лаборант

7

Сосунович Наталія Федорівна, лаборант

8

Воронова Надія Петрівна, лаборант

Керівник пропозиції: директор ІЗЗ НААН Вожегова Р.А., д. с.-г. наук
Тел.(0552)36-11-96, факс (0552) 36-24-40, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний виконавець: Лавриненко Ю.О. – завідувач відділу селекції, д. с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Тел.(0552)36-11-96, факс (0552)36-24-40, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!