Відділ інтелектуальної власності

Юрист

 

Волкова Світлана Юріївна

 

Телефон: +380 552 49-33-29

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ інтелектуальної власності Херсонської Торгово-промислової палати надає такі послуги в патентно-ліцензійній сфері:

 • Оформлює права на товарний знак, винахід, корисну модель, промисловий зразок;

 • Займається патентуванням за міжнародними і національними процедурами;

 • Складає ліцензійні договори про передачу або переуступлення прав на об'єкти інтелектуальної власності;

 • Реєструє програмні продукти і бази даних в установленому порядку. 

 


Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.

Об'єктом винаходу (корисної моделі),  може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Патент надає його власнику:

 • виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за власним розсудом;
 • право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання.

Особа, яка бажає одержати патент на винахід (корисну модель) і має на це право, може подати заявку на його видачу.

Документи на оформлення патенту

 

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту і продовжується за клопотанням власника, але не більше як на п'ять років.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Патент надає його власнику:

 • виключне право на використання промислового зразка за власним розсудом;
 • право дозволяти використання промислового зразка на підставі ліцензійної угоди;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, у тому числі забороняти таке використання.

Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, може подати заявку.

 

Документи на оформлення патенту

 

Знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням, поданим його власником протягом останнього року дії свідоцтва, щоразу на 10 років. Кількість продовжень не обмежується.

Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Свідоцтво надає його власнику:

 • виключне право на використання знаку для товарів і послуг за власним розсудом;
 • право дозволяти використання знаку для товарів і послуг на підставі ліцензійної угоди;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню знаку для товарів і послуг, у тому числі забороняти таке використання.

Документи на оформлення свідоцтва

 

Авторське право – авторське право захищає як опубліковані, так і не випущені у світ твори.

Право автора на твір засвідчується свідоцтвом. Право власності діє протягом життя автора та 70 років після його смерті.

Об'єктом авторського права можуть бути письмові твори, виступи, лекції промови, комп'ютерні програми, бази даних, музичні твори з текстом і без тексту, аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, фотографічні твори та інші.

Свідоцтво надає його власнику:

 • виключне право на використання авторського твору за власним розсудом;
 • право дозволяти використання авторського твору на підставі авторського договору;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору, у тому числі забороняти таке використання.

Документи на оформлення свідоцтва

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!