2014.11.24 – Інформаційний огляд діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України, направленої на наближення національного законодавства в галузі екології до Європейських директив (17-23.11.2014)

18 листопада 2014 року Мінприроди України опублікувало проект Наказу Міністерства «Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду». Цим Положенням визначаються основні завдання, порядок організації та проведення екологічної освітньо-виховної роботи установами природно-заповідного фонду, взаємодії з громадськістю, тощо.

18 листопада 2014 року відбулося перше засідання Робочої групи з охорони природи, метою якої є наближення національного законодавства до Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких птахів та Директиви № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами №№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003. До складу Робочої групи увійшли представники Мінприроди , провідні ботаніки, зоологи, географи, екологи, представники заінтересованих органів влади та природоохоронної громадськості.

Детальніше дивитись (скачати).

Джерело інформації: http://www.rac.org.ua/dijalnist/weekly/

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!