2014.11.21 - Економічне обґрунтування доцільності переходу на опалення твердим біопаливом. Гармонізація українських стандартів та стандартів ЄС

У даному контексті, очевидні величезні потенційні можливості України, адже вона – агропромислова країна, що володіє величезним незадіяним ресурсом різноманітної сировини для випуску паливних пелет та брикетів із біомаси. В цей же час, триваючі вже кілька років безрезультатні переговори з Росією про зменшення необґрунтовано високої ціни на імпортований в Україну природний газ диктують життєву необхідність скорочення споживання газу Україною, та його заміщення місцевими відновлювальними альтернативними видами палива. Особливо це актуально для сектору виробництва теплоенергії, що вже давно потерпає від дефіциту коштів та державної заборгованості. Крім того, використання сертифікованої твердої біомаси для опалювання забезпечує відповідність технологічного процесу європейським критеріям завдяки своїй екологічності.

Українська галузь виробництва твердого біопалива, що могла б забезпечити перехід комунальних, бюджетних та комерційних котелень на даний вид біомаси, активно розвивається в останні роки завдяки безперервному зростанню попиту на тверде біопаливо і, відповідно, цін на нього, на світовому та європейському ринках. Але український ринок біопалива досі не сформований, про що свідчить відсутність систем сертифікації та стандартизації, що призводить до високої частки низькоякісної продукції, низького розвитку логістики та нестабільного ціноутворення. Вирішенням проблеми розвитку внутрішнього рику може стати гармонізація європейських біопаливних стандартів з реаліями української економіки.

Український Пелетний Союз та Консалтингова компанія «Бізнес-Формат» за підтримки Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження» підготували посібник «Економічне обґрунтування доцільності переходу на опалення твердим біопаливом. Гармонізація українських стандартів та стандартів ЄС» (pdf). Метою розробки даного посібника є сприяння прискоренню заміщення традиційних викопних паливних ресурсів, що споживаються підприємствами комунального теплопостачання, розвитку внутрішнього ринку твердого біопалива та заміщення імпортованих енергоносіїв, та обґрунтування економічної доцільності переходу котелень на тверде біопаливо, що є вкрай актуальним з точки зору підвищення енергетичної та екологічної безпеки України. Крім того, у посібнику зроблено аналіз гармонізації українських нормативних актів з європейськими стандартами виробництва біопалива.

Джерело інформації: http://saee.gov.ua/documents/Posibnik_for-web-UUP-2014%20%281%29.pdf

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!