Новітня технологія вирощування нових посухостійких сортів і гібридів зернового сорго, адаптована до змін клімату в південному степу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01/13 
start stop bwd fwd

1. Мета проекту 

Зона південного степу — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, АР Крим.
За мету ставиться підвищення продуктивності ріллі, збору зерна і стабілізації його виробництва за рахунок використання нових посухостійких сортів і гібридів сорго в умовах підвищення посушливості клімату Південного регіону. Мета досягається за рахунок розробки і впровадження сучасної технології вирощування  з визначенням оптимальних параметрів технологічних процесів для найбільш посухостійких сортів і гібридів сорго.
Використання нової технології дозволить забезпечити переробну промисловість сировиною з високим вмістом крохмалю, тваринництво – високоякісними концентрованими кормами, а також підвищення обсягів експорту зерна сорго, що попит на нього на зовнішньому ринку є високим та стабільним.

2. Завдання проекту   

За останні роки в Південному регіоні значно підвищився тепловий режим. Середньорічна температура повітря зросла на 1,9?С, а в липні і серпні – на 3,9 і 3,6?С відповідно. Кількість опадів за цей період практично не змінилась, але внаслідок підвищення температури зросла випаровуваність вологи. Тобто клімат став більш жарким і посушливим. За таких умов необхідно визначити найбільш посухо- і жаростійкі  серед сучасних сортів і гібридів зернового сорго, які здатні зменшити ризики і ступені чутливості галузі зерновиробництва регіону до підвищення потепління і посушливості клімату, зокрема у зонах ризикованого землеробства.
Для цих сортів буде розроблена, удосконалена і впроваджена новітня технологія вирощування, яка забезпечить високу і сталу врожайність для конкретних умов. В процесі реалізації проекту буде розроблено відповідну технічну документацію з технології вирощування сорго для конкретних умов господарства.

3. Вихідні дані для виконання проекту.

Окремі елементи технології вирощування сорго вже опрацьовані в дослідженнях Інституту зрошуваного землеробства. Вони свідчать про можливість отримання врожаю зерна до  5,5 - 5,7 т/га, за умов оптимальних погодних умов вирощування та застосування відповідної технології. Однак врожайність зерна в господарствах залишається в значній мірі залежною від запасів вологи в ґрунті і коливання її по роках досить істотні. Тому вирішення питань зменшення ризиків від погодних умов потребує проведення подальших досліджень.
В попередніх дослідженнях Інституту зрошуваного землеробства вже було визначено оптимальні параметри технології вирощування сортів сорго, створених у 80-ті та 90-ті роки минулого сторіччя. Вони відповідали їх біологічним особливостям та кліматичним умовам того періоду. Але створення нових посухостійких сортів і гібридів та кліматичні зміни останніх років в регіоні потребують нових сучасних підходів з розробки заходів стабілізації виробництва зерна.

4. Характеристика інноваційної продукції

Технічний рівень даної інноваційної продукції та ступінь новизни високий, так як вперше у Південному регіоні України буде створено і запроваджено нову технологію вирощування сучасних посухостійких гібридів і сортів зернового сорго з підвищеним вмістом крохмалю. Технологічні операції, що будуть використані у вирощуванні сорго, захищено деклараційними патентами на винахід: № 22577А – Україна, № 17218А – Україна.
Даний інноваційний проект має загальнодержавне значення.
Будуть розроблені нормативні документи на впровадження розробленої технології.

5. Характеристика інноваційного продукту.

Розроблена нова технологія вирощування сорго сучасних гібридів включатиме оптимальні параметри технологічних операцій та розміщення його в сівозміні, систему обробітку ґрунту, удобрення, площі живлення рослин. Це дозволить отримати високоякісне зерно з високим вмістом крохмалю, яке відповідатиме вимогам переробної і кормової галузі України та стандартам для експорту в усі країни світу.

6. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності

Інноваційний проект відповідає напрямку інноваційної діяльності високотехнологічного розвитку передбачених Законом України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності» N 3715-VI від 08.09.2011 р., Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 143 V від 14.09.2006 р. та Указу УААН № 79 від 12.08.2008 р. «Екологічно чисті харчові продукти та подукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур.

7. Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту.

За умов застосування розробленої технології буде забезпечено можливість стабілізування  виробництва зерна, зокрема в зонах ризикованого землеробства.

В посушливі роки врожай зерна за рахунок сорго може підвищитися на 7,1—8,1 ц/га, а в гостро посушливі –  на 9,0—9,4 ц/га порівняно з найбільш поширеною в зоні ранньою ярою зерновою культурою – ячменем ярим. Це може забезпечити щорічно додатковий валовий збір зерна на запланованій «Програмою збільшення виробництва зерна сорго на період до 2015 року» площі посіву 375—400 тис. га в межах 326—376 тис тон, відповідно з його вартістю 652—752 млн. грн. Витрати по технології вирощування будуть складати 86,2—92,0 млн. грн., а прибуток господарств 565,8—660 млн. грн.

8. Оцінка ринків збуту та стратегія маркетингу. 

Основним ринком збуту інноваційного продукту - технології вирощування нових посухостійких сортів і гібридів зернового сорго, адаптованої до змін клімату в південному степу, є господарства усіх форм власності, де вирощується або планується вирощування сорго, розташованих у Південному регіоні України.

З метою максимально привернути увагу сільськогосподарського виробника до впровадження нової технології в агропромислове виробництво, маркетингову діяльність необхідно направити на інтенсивне просування інноваційного продукту даного проекту через висвітлення та рекламування в засобах масової інформації (радіо, телебачення), спеціальних друкованих виданнях, участь у конференціях та виставках.

Ринком збуту виробленого зерна є переробні підприємства, тваринництво та експорт, обсяг якого для сорго необмежений.

9. Фінансово-економічні показники:

Орієнтовна вартість проекту – 1% від прибутку господарств від реалізації врожаю, що буде отриманий за новітньою технологією.
Ці кошти господарства перераховують ініціатору інноваційного проекту – Науково-дослідному інституту зрошувального землеробства - за науковий супровід розробленої технології.

Термін окупності проекту - один рік

10. Інформація про кількість спеціалістів у сфері інноваційної діяльності

У сфері іноваційної діяльності в Інституті зрошувального землеробства працює 5 наукових співробітників.

Форма реалізації інноваційного продукту – новітньої технології вирощування сорго.

При реалізації інноваційного проекту передбачається надання на  договірних засадах господарству-замовнику технології вирощування нових гібридів сорго, її науковий супровід провідними вченими Інституту зрошуваного землеробства.

11. Ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту

Розробка та реалізація проекту екологічно безпечна.

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!