Картопляний насінницький комплекс з використанням двоврожайної культури на основі оздоровленого біотехнологічними методами вихідного матеріалу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
01/23 
start stop bwd fwd

1. Мета інноваційної пропозиції:

Створення високоякісного оригінального та елітного насіння картоплі на основі оздоровленого від вірусів вихідного матеріалу з використанням методів апікальної меристеми та двоврожайної культури при подальшому його польовому репродукуванні.

Підвищення економічної ефективності галузі картоплярства на півдні України, заміщення імпорту насіннєвого матеріалу картоплі.

2. Задача інноваційної пропозиції:

Створення господарства на півдні України з вирощування насіннєвої картоплі високих репродукцій на основі використання вихідного матеріалу, оздоровленого біотехнологічними методами.

3. Ключові слова:

Насінництво, картопля, сільське господарство, біотехнологія, двоврожайна культура, створення високоякісного насіннєвого матеріалу.

4. Ступінь новизни інноваційної пропозиції:

Високий, так як вперше у південному регіоні України буде створено систему насінництва, здатну забезпечити потреби виробників продовольчої картоплі у якісному насінневому матеріалі. Дана інноваційна пропозиція має загальнодержавне значення – в ній  наведений приклад створення господарства на півдні України з вирощування насіннєвої картоплі високих репродукцій, за цим же принципом можливе створення мережі спеціалізованих  господарств для виробництва репродукційного насіннєвого матеріалу з метою створення власної системи насінництва картоплі на півдні України  на основі оздоровленого біотехнологічними методами вихідного матеріалу.

5. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності.

Інноваційний пропозиція відповідає напрямку інноваційної діяльності високотехнологічного розвитку сільського господарства і переробної промисловості.

6. Аналіз  потреби інноваційної продукції.

Основою для даної пропозиції є аналіз забезпеченості півдня України насіннєвим матеріалом. Потреба в насінні картоплі для цього регіону складає біля 480 тис. тон. Насіннєві господарства вирощують 21-23 тис. т, з других регіонів та із-за кордону постачається 200-250 тис.т. Таким чином, орієнтовний дефіцит насіння картоплі на півдні України складає 200- 300 тис. т.

Потреба в насінні картоплі на півдні України

Область

Площа під картоплею, тис. га

Кількість насіння,
тис. т

Херсонська

25,8

90,3

Миколаївська

19,4

67,9

Одеська

37,4

130,9

Запорізька

28,9

101,2

АР Крим

25,3

88,6

Всього

136,8

478,9

7. Характеристика інноваційної продукції.

Інноваційною продукцією пропозиції є оригінальний та елітний насіннєвий матеріал картоплі, оздровлений сучасними методами терапії, розмножений в біотехнологічній лабораторії з використанням методу апікальної меристеми та методу двоврожайної культури, який на 12-15% перевищує за продуктивними та якісними показниками відповідний матеріал, що створений у регіонах традиційного насінництва картоплі.
Єдиним виробником оригінального та елітного насіння картоплі у південному регіоні України є Інститут зрошуваного землеробства НААН. З використанням 3-х річної схеми насінництва, тут щорічно вирощується 200-400 т картоплі високих репродукцій сортів картоплі.
Однак, потреба в елітному насіннєвому матеріалі тільки Херсонської області складає 900 т. В цілому по півдню України обсяг ринку елітного насіння картоплі сягає до 8500 т. Тому товаровиробники регіону не забезпечуються  насінням картоплі у повному обсязі і через це більшість з них в кращому випадку закуповує насіннєвий матеріал у північних регіонах України,  Польщі, Росії та Білорусії, використовують сорти іноземної селекції та часто використовують насіннєвий матеріал невідомого походження. Таким чином, створення насінницького комплексу з вирощування картоплі високих репродукцій на півдні України є конче необхідним.
Система насінництва картоплі на оздоровленій основі з використанням двоврожайної культури передбачає організацію системи господарств з вирощування насіннєвої картоплі вітчизняної селекції високих репродукцій (оригінального та елітного насіння) на основі використання вихідного матеріалу, оздоровленого біотехнологічними методами в Інституті зрошуваного землеробства НААН України.
Перевагами запропонованої інноваційної продукції є:

 • високі показники якості насіннєвого матеріалу картоплі, виробленого на основі оздоровлених мікробульб та рослин invitro;
 • виключення ризику інфекції, обумовлене проведенням оздоровлення сортів картоплі та мікроклонального розмноження рослин invitro в стерильних умовах;
 • мінімізація можливості повторного інфікування рослин картоплі вірусними хворобами, тому що польове розмноження вихідного матеріалу відбувається методом двоврожайної культури;
 • мінімізація ризику екологічного виродження матеріалу у зв’язку з формуванням врожаю бульб у сприятливих умовах зрошення;
 • зниження собівартості продукції у порівнянні з закордонними та вітчизняними аналогами та підвищення її конкурентноспроможності, обумовлене скороченням енерговитрат, завдяки більш збалансовному використанню агротехнічних факторів продуктивності.

8. Технічний рівень  інноваційної продукції:

Високий - технологічні операції, що будуть використані при вирощуванні картоплі, захищено деклараційними патентами на винаходи.

9. Охорона прав інтелектуальної власності:

Наявність прав на інтелектуальну власність, задіяну у проекті підтверджено та захищено деклараційними патентами. Охоронні документи: №70191А від 15.09.2004, №70175А від 15.09.2004, №39772А від 15.06.2001, № 41141А від 15.08.2001, №39773А від 15.06.2001, №8787 від 15.08.2005, №9323 від 15.09.2005, №51048А від 15.11.2002, №51146А від 15.11.2002, №51147А від15.11.2002, №41152А від 15.08.2001, №51145А від 15.11.2002, №8787 від 15.08.2005, №9323 від 15.09.2005, №7А01В79/02 від 15.09.2005, № 34066 від 16.05.2008, № 46193 від 05.10.2009 р.,  № 63280 від 10.10.2011, №63281 від 10.10.2011, № 72651 від 27.08.2012, № 74596 від 12.11.2012.
Патентовласник Інститут зрошуваного землеробства НААН. Патенти підтримуються у силі. Договорів про переуступлення прав немає.

10. Терміни реалізації інноваційної пропозиції: два роки

 • Початок:         січень     2014 р.
 • Завершення:   грудень 2015 р.

11. Термін окупності: один рік

12. Організація виробництва інноваційної продукції.

Для організації вирощування оригінального та елітного насіннєвого матеріалу картоплі проектному господарству необхідно:

 •  мати земельні угіддя у кількості 920 га для організації 4-польних сівозмін, куди входить 30 га картоплі весняного садіння (супереліта) та       200 га картоплі літнього строку садіння (еліта);
 • провести закупівлю  90 т супер-супереліти картоплі в Інституті зрошуваного землеробства НААН для використання в якості вихідного матеріалу;
 • побудувати картоплесховище обсягом 5000 т та провести закупівлю спеціалізованої техніки: тракторів, культиваторів, картоплесаджалок, картоплезбиральних комбайнів, дощувальних машин та іншої сільськогосподарської техніки, необхідної для вирощування картоплі.

Витрати на будівництво картоплесховища та закупівлю сільськогосподарської техніки для вирощування насіннєвої картоплі

Статті витрат

Кількість, шт

Загальна вартість, тис. $ USA

Будівництво картоплесховища та обладнання для зберігання картоплі

1

769,9

Трактори

3

228,6

Плуги

1

16,8

Культиватори для суцільного обробітку ґрунту

1

31,0

Культиватори для міжрядкового обробітку ґрунту

2

17,5

Картоплесаджалки

2

16,5

Мульчувачі-подрібнювачі

2

15,0

Картоплезбиральні комбайни

2

27,2

Картоплесортувальні пункти

1

13,4

Тракторні причепи

1

7,5

Оприскувачі

1

36,0

Дощувальні машини

5

99,0

ВСЬОГО:

 

1278,4

 • виростити супереліту картоплі весняного строку садіння на площі 30 га;

Технологічні витрати на вирощування картоплі весняного строку садіння

Статті витрат

Витрати на,  тис. $ USA

1 га

30 га

Зарплата, всього

0,80

24,0

ГСМ

0,41

12,4

Ремонт

0,45

13,5

Автопослуги

0,01

0,4

Супер-супереліта картоплі, закуплена в Інституті зрошуваного землеробства НААН

5,25

157,5

Захист рослин

0,13

3,8

Добрива

0,16

4,9

Витрати на зрошення

0,09

2,6

Всього  

7,30

219,0

 • виростити еліту картоплі літнього строку садіння на площі 200 га.

Технологічні витрати на вирощування картоплі літнього строку садіння


Статті витрат

Витрати на,  тис. $ USA

1 га

200 га

Зарплата, всього

0,8

160,0

ГСМ

0,4

82,5

Ремонт

0,5

90,0

Автопослуги

0,01

2,5

Насіння  

власне

власне

Захист рослин

0,13

25,0

Добрива

0,2

32,5

Витрати на зрошення *

0,09

17,5

Всього 

2,13

410

*) - витрати на зрошення можуть коливатися в залежності від територіального розміщення господарства та наявності або необхідності монтажу зрошуваної мережі

13. Сертифікація інноваційної продукції.

В процесі вирощування продукцію буде сертифіковане згідно з діючим законодавством.

14. Науковий супровід.

Співробітниками Інституту зрошуваного землеробства НААН буде здійснюватись науково-консультативний супровід з вирощування насіннєвої картоплі. Буде проведено ряд додаткових досліджень з удосконалення технології вирощування насіннєвого матеріалу картоплі на півдні України.

15. Оцінка ринків збуту та стратегія маркетингу.

        Основним ринком збуту є господарства усіх форм власності, які спеціалізуються на вирощуванні продовольчої та насіннєвої картоплі першої та другої репродукції, розташовані у південному регіоні України (зона південного Степу на зрошенні: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, АР Крим).  

Потенційними конкурентами є підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні картоплі сортів закордонної селекції, вітчизняні та зарубіжні Інститути та дослідні станції з вивчення технологій вирощування картоплі, фермерські господарства.

Недоліками конкурентів є порівняно низька якість продукції, висока ціна. Ринок насичено продукцією насіннєвої картоплі зарубіжних та вітчизняних виробників у кількості, що задовольняє потреби населення, але за більш високою ціною, ніж запропонована у пропозиції (до 1 євро/кг).

Маркетингову діяльність буде направлено на інтенсивну рекламу в засобах масової інформації (радіо, телебачення), друкованих виданнях, участь у конференціях та виставках з метою максимально привернути увагу сільськогосподарського виробника до створеної насіннєвої продукції.

 16. Загальна вартість проекту:  2,4 млн. $ USA.

 17. Джерела фінансування – інвестиційні кошти.

18. Оцінка економічної ефективності інноваційної пропозиції:

Прибуток від реалізації інноваційної продукції за відрахуванням разових витрат на будівництво картоплесховища та закупівлю сільськогосподарської техніки, маркетингову діяльність та рекламу, переобладнання лабораторії та науковий супровід інноваційної пропозиції складе 600 тис. $ USA.

Економічна ефективність інноваційної пропозиції

Показники

Валова продукція  картоплі, т

5000

Проектна ціна насіння еліти, $ USA /т

600

Вартість валової продукції, млн. $ USA

3,0

Технологічні витрати на вирощування насіння картоплі, тис. $ USA

629

Собівартість насіннєвої картоплі, $ USA /т

140

Витрати на будівництво картоплесховища та закупівлю сільськогосподарської техніки, тис. $ USA

1278,4

Витрати на маркетингову діяльність та рекламу,  тис. $ USA

125

Витрати на переобладнання лабораторії та науковий супровід інноваційної пропозиції, тис. $ USA

367,6

Прибуток, тис. $ USA

600

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!