Створення насінницької бази нових високотехнологічних сортів томата промислового типу для умов Півдня України.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01/11 
start stop bwd fwd

1. Опис інноваційної продукції.

1.1 Стисла характеристика сортів.
Інноваційною продукцією проекту є насіння нових високотехнологічних сортів томата промислового типу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН України:

 • «Наддніпрянський 1»,
 • «Кіммерієць»,
 • «Сармат»,
 • «Інгулецький».

Сорти адаптовані до природних ґрунтово-кліматичних умов Півдня України.
Перевагами  продукції є:

 • промисловий напрямок використання,
 • універсальне призначення (споживання в свіжому вигляді, цільноплідне консервування, переробка  на томатні продукти),
 • всі сорти - інтенсивного типу, чутливі до високого рівня агротехніки, зрошення,
 • потенційна урожайність  на зрошенні 75-85 т/га,
 • придатні для комбайнового збирання.

1.2 Конкурентоспроможність.
Нові сорти томата перевищують існуючі в Україні аналоги за урожайністю, товарністю, біохімічними показниками плодів (умістом в плодах сухої розчинної речовини, цукру, аскорбінової кислоти), мають кращі смакові якості ( цукрово-кислотний   індекс вищий 7).
Запропонований продукт (насіння томата) дешевший порівняно з зарубіжними аналогами  (так, у 2013 році  ціна 1 кг насіння  була нижча на 300-400 грн.) при рівнозначних якісних показниках.

Порівняльна таблиця господарсько-цінних показників

 

Показники
та найменування сортів

 

Вегета-ційний період,

 

дні

 

Загальна урожай-ність,

 

т/га

 

Товар-ність,

 

%

 

Маса плода,

 

г

 

Вміст у плодах
розчинної сухої речовини, %

 

Вміст загальних цукрів,

 

%

 

Вміст аскорбі-нової кислоти,

мг-%

 

Цукрово-кислот-ний   індекс

1

Наддніпрянський 1

107

65-80

90

65

5,6-6,2

3,68

22,67

8,9

2

Кіммерієць

106

60-70

92

58

5,5-6,0

3,80

21,93

9,2

3

Інгулецький

113

64-75

88

92

5,5-5,9

3,56

22,57

8,5

4

Сармат

115

65-78

87

118

5,6-6,0

3,48

21,85

8,4

5

Лагідний  
(st) Україна

109

54-65

85

68

5,4-5,6

3,22

20,43

7,8

6

Rio Grande
(Нідерланди)

110

65-75

88

90

5,0-5,2

2,96

19,75

7,1

2. Опис інноваційного проекту.

  Проект відповідає пріоритетному напряму, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ст. 8, п.5 «Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості».
Налагодження системи насінництва нових сортів томата промислового типу дасть можливість задовольнити потреби  виробників томатної продукції (фермерські господарства, приватний сектор) в якісному насінні.

Реалізація проекту сприятиме вирішенню проблем галузевого характеру – розвитку овочівництва на Півдні України, налагодженню системи насінництва сортів томата  вітчизняної селекції з метою заміщення  імпортного насіння на українському ринку високоякісним конкурентоспроможним насінням вітчизняних сортів, адаптованих до  ґрунтово-кліматичних умов Півдня України.

2.1 Основні виробничі показники: (1 рік)

 • площа насінницького посіву – 50 га;
 • загальний обсяг виробництва – 2500 т плодів,
 • кількість продукції (насіння томата нових сортів)  2500 кг,
 • вартість продукції -  2 млн. грн.  при ціні 800 грн. /кг.

2.2 Джерела  та умови фінансування:

      При виконанні даної пропозиції Інститут зрошуваного землеробства НААН надає:

 • насіння томата  високих репродукцій власних сортів;
 • лінію для виділення насіння;
 • науково-методичне і експертно-консультативне забезпечення та супровід виробничих процесів вченими інституту.

         Кошти інвесторів планується направити на:

 •  оренду землі (50 га);
 • придбання або оренда техніки та обладнання для вирощування томата (сівалка точного висіву, комбайн для збирання плодів, лінія для доробки насіння, лінія для фасування насіння);
 •  вирощування томата при краплинному зрошенні згідно з технологією  (витрати 30-35 тис.грн./га).

2.3 Ринок збуту інноваційної продукції.  Виробники томатної продукції  господарств усіх форм власності (фермерські господарства, приватний сектор).  
   

2.4 Форма реалізації інноваційної продукції.

Передбачається реалізація в Україні інноваційного продукту (насіння томата) як виробу, а такожреалізаціяправа на використання об'єктів інтелектуальної власності (сортів томата) на договірних засадах  (ліцензійні договори).

2.5 Охорона прав інтелектуальної власності

Сорти томата, що пропонуються,  захищені патентами на сорти рослин, свідоцтвами про державну реєстрацію, свідоцтвами про авторство.

 Сорт томата «Наддніпрянський 1» – дата державної реєстрації: 11.01.2007 р., свідоцтво №07029; патент на сорт №06236, дата державної реєстрації прав на сорт: 01.01.2006 р., свідоцтво про авторство на сорт №06165.

Сорт томата «Кіммерієць» – дата державної реєстрації: 11.01.2007 р., свідоцтво №07028; патент на сорт №08524, дата державної реєстрації прав на сорт: 01.07.2008 р., свідоцтво про авторство на сорт №0748.                                              

Сорт томата «Сармат» – дата державної реєстрації: 01.01.2009, свідоцтво №09319; патент на сорт №09107, дата державної реєстрації прав на сорт: 21.07.2009.  

Сорт томата «Інгулецький» – дата державної реєстрації: 01.01.2009, свідоцтво №09306; патент на сорт №09108, дата державної реєстрації прав на сорт: 21.07.2009.

2.6 Ступінь екологічної безпеки:

Проект гарантує повну екологічну безпеку за всіма напрямками:

 • нові сорти томата створені методом синтетичної селекції (гібридизація з наступним добором) без використання ГМО,
 • технологія вирощування відповідає вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів щодо допустимого негативного впливу на навколишнє середовище.

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!