Впровадження у виробництво нових сортів бавовнику та екологічно безпечної технології їх вирощування на Півдні України та АР Крим

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd

1.Опис інноваційного проекту.

Інноваційною продукцією за проектом є нові сорти бавовнику та технологія їх вирощування.
Мета пропозиції - відновлення виробництва бавовнику на Півдні України та в АР Крим шляхом створення і впровадження у виробництво нових сортів бавовнику та технології їх вирощування.
Бавовна є стратегічною сировиною в економіці багатьох розвинутих держав, робить її політику більш гнучкою та сталою як у внутрішній, так і в зовнішній діяльності.
На сьогодні в світовій практиці  збільшення виробництва та розширення посівних площ бавовнику направлене на освоєння найбільш північних регіонів як в Азії, Європі, так і в Північній Америці, де економічна ефективність вирощування цієї культури значно вища, ніж у зоні екваторіальних пустель.
Вважаємо, що поряд з вирощуванням традиційних культур, на півдні України та АР Крим, існують всі необхідні ґрунтово-кліматичні умови для створення власної бази виробництва бавовнику. Посухостійка, невибаглива культура, в певній мірі може стати альтернативою традиційним культурам  в зоні ризикованого землеробства.
На сьогоднішній день не виникає сумніву щодо можливості культивування бавовнику в умовах Півдня України та АР Крим. Якщо для більшості сільськогосподарських культур, які вирощуються в цій зоні, лімітуючим фактором є вода, то для бавовнику – теплозабезпеченість. Показним, для визнання бавовнику в якості української сільськогосподарської культури, виявився 2004 рік.
Прохолодні та винятково вологі умови вегетації сприяли формуванню високої загальної урожайності сирцю – 14,5 ц/га. Доморозний збір становив 6,2 ц/га, або 43% від загального, що лише на 27% нижче за багаторічні показники.
Успішному впровадженню бавовнику в агровиробництво сприятиме використання нових скоростиглих сортів, створених в Інституті землеробства Південного регіону:  для неполивних умов сорт бавовнику «Підозерський 4» та для зрошення – «Дніпровський 5».

2. Особливості технології.

Паралельно сортовипробуванню, розроблені основні прийоми технології вирощування культури, які дозволяють регулювати не лише величину врожаю сирцю, але  й строки  його дозрівання.
На відміну від технології вирощування бавовнику в тропічній зоні, до переваг його виробництва в південному регіоні України та АР Крим  можна віднести і екологічну безпеку. Бавовник – солестійка культура. З усіх просапних культур у нього найменша зрошувана норма – 500-800 м 3/га. Пестицидне навантаження при вирощуванні бавовнику набагато нижче, ніж цього потребують ряд інших широко поширених культур у зоні південного землеробства, такі як люцерна, овочі, соя, пшениця та має традиційну схему його застосування: протруєння насіння, внесення ґрунтового та страхового гербіцидів, двократне обприскування проти шкідників. Відрізняється від інших культур відсутністю обробок фунгіцидами, проведенням хімчеканки та проведенням дефоліації хлоратом магнію, який можна розглядати як мікродобриво. Бавовник є кращим попередником для твердої пшениці в якості кулісної снігу затримуючої і шпалерної культури.

Довідка: негативну славу бавовник отримав тільки в Узбекистані внаслідок високої насиченості у сівозмінах (65-70%), безпосереднього близького розташування до поселень, хімобробок літаками та надмірних норм бороздкового поливу.

Отримання високоякісної продукції за рахунок впровадження нових скоростиглих сортів бавовнику та розроблених глибоких технологій його переробки на сучасному обладнанні, в перспективі, може забезпечити також стабільний експорт даного виду продукції.

Науково-технічний рівень – розробка не має аналогів в Україні, АР Крим.
Ступінь новизни – високий.
Вперше:

  • для господарських формувань, що функціонують на зрошуваних та богарних землях Степової зони України та АР Крим, Інститутом зрошувального землеробства розроблено науково-обґрунтовану принципово нову екологічно-безпечну технологію вирощування бавовнику з застосуванням раціональних сівозмін, водозберігаючих режимів зрошення, органо-мінеральних систем удобрення та інтегрованих заходів захисту рослин, що забезпечать одержання високоякісної продукції та стабілізують урожайність на рівні 1,0 – 1,2 т/га на богарі і 1,8 – 2,2 т/га в умовах зрошення;
  • будуть впроваджені у широке виробництво нові ультра скоростиглі та скоростиглі сорти бавовнику, створені В Інституті зрошуваного землеробства, адаптовані до екстремальних умов півдня України та АР Крим.

3. Патентна захищеність.

Розробка захищена охоронними документами: патентами на сорти, технології вирощування, має свідоцтва про реєстрацію № 1264 («Дніпровський 5»); № 107 від 20.09.2010 р. про реєстрацію ознакової колекції генофонду бавовнику в Україні; Патент № 07298 («Підозерський 4»); Декларативний патент №30691А (Спосіб вирощування бавовнику); Патент України № 16171 «Спосіб вирощування бавовнику на темно-каштановому ґрунті без зрошення».

4. Загальнодержавне значення розробки.

Пропозиція сприятиме вирішенню проблеми загальнодержавного рівня, так як  дозволяє ефективно освоювати зрошувані та богарні землі Степової зони України, АР Крим, вирощувати бавовник за прогресивною технологією, застосовуючи сорти з високим адаптивним потенціалом.
Додатковою продукцією за проектом, також може бути: бавовняне волокно, насіння, макуха, олія.

5. Характеристика інноваційної продукції.

Продуктом інноваційної пропозиції є середньоволокнисті сорти бавовнику, адаптовані до природно-кліматичних умов Півдня України та технологія їх вирощування.
Створені Інститутом зрошуваного землеробства вітчизняні сорти бавовнику є найскоростиглішими  у світі та володіють якісними показниками волокна,  мають переваги над закордонними аналогами, придатні до механізованого збору врожаю.

Переваги нових сортів над закордонними аналогами

Назва сорту

Термін

дозрівання, діб

Техніко-економічні показники

Урожайність доморозного сирцю, т/га

Штапельна довжина волокна, мм

«Белі ізвор»

BGR, (стандарт)

120  - 130

0,7?1,4 / 1,5?1,8*

28,8 – 29,2

«Дніпровський 5»,  UKR

110 - 120

1,5 – 1,8/2,0 – 2,5

29,5 – 30,0

«Підозерський 4», UKR

105 - 115

1,8 - 2,0/2,5 – 3,0

29,5 – 32,1

  *) - в чисельнику надається доморозна врожайність, в знаменнику – загальна.


Науково-обґрунтована принципово нова екологічно безпечна технологія вирощування бавовнику (з застосуванням раціональних сівозмін, водозберігаючих  режимів зрошення, органо-мінеральних систем удобрення та інтегрованих заходів захисту рослин) забезпечує одержання високоякісної продукції та стабілізує врожайність сирцю бавовнику на рівні 1,0–1,2 т/га на богарі і 1,8–2,2 т/га в умовах зрошення.

6. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності.  

 Інноваційний проект відповідає пріорітетному напрямку інноваційної діяльності високотехнологічного розвитку сільського господарства і переробної промисловості за розділом: «агроекологічне використання територій, технологічне освоєння богарних та зрошуваних мереж, відновлення сільських територій».

7. Терміни реалізації пропозиції:

початок:                    2014 рік
завершення:              2018 рік

8. Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту.

До отримання достатньої кількості насіння вітчизняного сорту для його впровадження, з метою економічної доцільності, рекомендуємо використовувати сорт болгарської селекції «Белі ізвор» (або його аналог), паралельно розмножуючи сорти, створені в ІЗЗ.
Через розсадники розмноження будуть розширюватися посівні площі вітчизняного сорту наступним чином: у 2014 р. – 1 га супереліти; у 2015 р. – 1,8 га еліти; у 2016 р. – 32,4 га, 2017 р. – 583,2 га, 2018 р. – 10498 га 1-ї – 3-ї репродукцій, відповідно.
В результаті розширення посівних площ бавовнику, у 2018 році вони становитимуть 10,5 тис. га, з яких планується отримати 12600 т сирцю вітчизняних сортів або 7560 т насіння і 4660 т волокна, що забезпечить роботу трьох модульних заводів.

 9. Оцінка ринків збуту.

Основним ринком збуту є господарські формування, що функціонують на зрошуваних та богарних землях Степової зони України, АР Крим.

10.  Фінансово-економічні показники:

За даними досліджень Інституту зрошуваного землеробства, протягом  39-ти років вирощування бавовнику, на неполивних землях було ефективним у 85-90% років, при зрошенні – 90-93% років; виробництво бавовнику було прибутковим для сільськогосподарських виробників (урожайність сирцю на зрошенні 1,5 т/га була у 77-80% років, на неполивних землях 0,7 т/га отримали у 80-85% років).
Необхідно зауважити, що циклічність у рівні врожайності по роках притаманна  й іншим сільськогосподарським культурам.
Якщо порівняти ефективність вирощування бавовнику з зерновими культурами, то площі Півдня України, придатні для вирощування бавовнику, умовно поділяються на три економічні зони:

 перша (південна) - від узбережжя Чорного і Азовського морів до лінії Очаків - Каховка - Мелітополь - характеризується вищою рентабельністю вирощування бавовнику порівняно з зерновими культурами;

 друга (перехідна),  ширина якої коливається від 10 до 40 км, залежно від механічного складу ґрунтів, характеризується конкурентною з зерновими рентабельністю в сприятливі і більш високою рентабельністю в посушливі роки;

третя - бавовник конкурує по ефективності вирощування з зерновими культурами на схилах південного напрямку до висоти 100 м над рівнем океану; його зрошення, як правило, не ефективне. Землі розташовані на південь від лінії: Волноваха – Нікополь – Вознесенськ – Роздільна.

 Орієнтовна вартість проекту – 15,0 млн. грн.

Джерела фінансування проекту: Кошти інвесторів.

Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у сфері інноваційної діяльності.

У сфері іноваційної діяльності працює 3 спеціаліста у т.ч.:     

старших наукових співробітників – 1;
наукових співробітників – 2;
лаборантів – 2

Оцінка ефективності проекту:

Економічний ефект
Прогноз економічної ефективності вирощування бавовнику:
а) на зрошенні - чистий прибуток 3062 грн./га, платежі в бюджет - 718 грн./га, рентабельність - 112 %.


Урожайність, т/га

0,91

Структура урожайності, т/га

     доморозний сирець

0,72

     післяморозний сирець

0,19

б) на богарі - чистий прибуток 696 грн./га,  платежі в бюджет – 163 грн./га, рентабельність - 34 %.


Урожайність, т/га

1,76

Структура урожайності, т/га

     доморозний сирець

1,30

     післяморозний сирець

0,46

     стебла

4,0

      Соціальний ефект:

  • кількість задіяних робочих місць  – 124
  • сезонних робітників – 24.
  • працівники будуть проходити курси з підвищення кваліфікації в наукових закладах НААН України.

      Інші види ефектів: 

  • освоєння покинутих земель внаслідок відсутності зрошення;
  • впровадження культури бавовнику, яка володіє посухостійкістю, солевитривалістю, вимагає невелику кількість добрив;
  • інноваційний проект направлений на відновлення виробництва бавовнику на Півдні України та АР Крим, глибинна переробка якого, на основі впровадження широкого спектру інноваційних технологій, дозволить отримувати продукцію високої якості, конкурентоспроможну на світовому ринку.

Бавовник – це, практично, культура з безвідходним виробництвом. Так, після джинування сирцю, отримуємо волокно, вихід якого становить 36-37%. Більша частина врожаю складається з насіння (вихід – 60%), яке має великий вміст олії  та білка. При переробці цієї продукції отримується продовольча та технічна олія (29% від маси насіння), високоякісна макуха для тваринництва (вихід - 77-78% з вмістом 1,7-1,8 кормових одиниць), що забезпечує додатковий прибуток для товаровиробників (40-60% від вартості волокна).
Рентабельність переробки – 41%.
У зв’язку з прийняттям Верховною Радою законопроекту про утворення в Херсонській області Технопарку «Текстиль»,  зростає  зацікавленість інвесторів у впровадженні зазначеної пропозиції.
З цією метою Інститутом південного регіону і Херсонським Національним технічним університетом розроблений бізнес-план будівництва бавовноочисного заводу модульного типу потужністю 5 тис. т сирцю на рік, створення при цьому дочірніх підприємств: машино – технологічної станції і спеціалізованих сільгосппідприємств для вирощування і збирання бавовнику на площі 5–6 тис. га. Загальна вартість комплексу - близько 40 млн. грн..

 Довідка: Технопарк «Текстиль», метою створення якого являється організація сировинної бази вирощування і переробки бавовнику, функціонує з січня 2008 року. 

11. Ступень підготовки проекту.

Ініціатором інноваційного проекту – Інтитутом зрошувального землеробства НААН України – розроблено бізнес-план інноваційного проекту.

Виставки в Україні

Анонси

2021

Програма німецько-української кооперації “Fit for Partnership with Germany”. Приєднуйтеся!